KONFERENCJE BURACZANE- 2020r.

 W dniach 06.02.2020 i 07.02.2020 r odbyły się konferencje w Starym Polu i Kwidzynie, w których uczestniczyło liczne grono Plantatorów. W tegorocznych konferencjach zostały przedstawione aktualne i na czasie tematy takie jak: "Trudności i zagrożenia w ochronie buraka cukrowego wynikające z ograniczania dostępności środków ochrony roślin" temat ten przedstawił w bardzo ciekawy sposób prof. Jacek Piszczek z IOR-PIB w Poznaniu. Drugim również na czasie  tematem był wykład "Zwalczanie chwastów w buraku cukrowym - dobór techniki ochrony roślin i elementów rolnictwa precyzyjnego" Temat ten referował prof. Roman Kierzek z IOR-PIB. W konferencjach brali udział również Artur Majewski dyr Departamentu surowcowego KSC S.A. w Toruniu przedstawił - "Aktualna sytuacje na rynku cukru". Następnie Prezes KZPBC w Warszawie Krzysztof Nykiel potwierdził, że dopłata  cukrowa w 2020 i 2021 będzie zapewniona. W drugiej części dyr Cukrowni Malbork  Mariusz Kaźmierczak podsumował wyniki kampanii buraczanej 2019/20 oraz współpracę KSC z Plantatorami. Na spotkaniu zaprezentowały się firmy nasienne, ochrony roślin, nawozowe, maszynowe, banki i inne.      

 

 

 

UMOWA KONTRAKTACYJNA 2020/2021

Ustalenia ze spotkania na Posiedzeniu Rady Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego z KSC S.A. w dniu 14.01.2020 r.

1. Producent Cukru i Związki Plantatorów uzgodnili treść zmian w Porozumieniu Branżowym zawartym w dniu 5 marca 2013 r.(zmienionym dnia 17 stycznia 2017 r.) i przyjęli tekst jednolity Porozumienia Branżowego, który obowiązywać będzie dla warunków zakupu buraków cukrowych przez Producenta Cukru począwszy od roku gospodarczego 2020/2021 na czas nieokreślony.

2. Producent Cukru i Związki Plantatorów  uzgodnili treść umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2020/2021.

a) dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% cena netto wynosi nie mniej niż równowartość w złotych 26,29 euro netto za 1 tonę.

b) dla buraków nadwyżkowych cena netto wynosi nie mniej niż 60 zł za jedną tonę fizyczną buraków.

c) strony ustalają, że koszt kompleksowej obsługi dostawy buraków jest pokrywany w częściach przez Plantatora i Producenta Cukru z tym, że część ponoszona przez Plantatora wynosi 4 zł netto za 1 tonę czystych dostarczonych buraków w przypadku odbioru wysłodków transportem własnym przez Plantatora wynosi 3,20 zł netto za tonę.

Producent Cukru i Związki Plantatorów uzgodnili, że kompleksowa obsługa będzie obowiązywała przez dwa lata 2020/21 i 2021/22.

Zakończona kampania cukrownicza 2019/20

W dniu 28.12.2019 roku o godz 8: 30 dostarczono ostatnie buraki cukrowe na plac fabryczny, natomiast w dniu 29.12.2019 r o godz 2: 00 nad ranem zakończono krojenie w fabryce Cukrowni Malbork. Ogólnie skupiono 737.607,51 ton surowca tj. 98,91 % zaplanowanego skupu. Uzyskano średnią polaryzację skupową 16,31 %. Ze względu na korzystne warunki pogodowe uzyskano średnie zanieczyszczenie za całą kampanie 10,59 %. Zebrano surowiec z 9.942,55 areału. Plantatorzy z Cukrowni Malbork uzyskali najwyższy plon buraka cukrowego wynoszący 74,19 ton z ha co stanowi 12,1 ton cukru biologicznego z ha. Fabryka wyprodukowała około 109,3 tys ton cukru. Jest to najwyższy plon nie tylko KSC ale również i w całym kraju są to wyniki na poziomie europejskim i za to dziękujemy Naszym Plantatorom.

Informujemy, że dwie konferencje buraczane odbędą się w dniach 06.02. 2020 r w Starym Polu oraz 07.02.2020 r w Kwidzynie na które serdecznie zapraszamy wszystkich Plantatorów liczymy jak zwykle o dobrą frekwencje.  

  

© Copyrights 2018 ZPBC w Malborku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie: AQUACOM.