Glifosat / Triflusulfuron metylu

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada KE wydała rozporządzenie wykonawcze w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej triflusulfuron metylu. Środki ochrony roślin zawierające triflusulfuron mogą być w obrocie do 20 lutego 2024 r., natomiast czas na ich zużycie upływa 20 sierpnia 2024 r.

*

28 listopada KE wydała rozporządzenie wykonawcze w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat do 15 grudnia 2033 r.

Jednocześnie zostały wprowadzone pewne ograniczenia i wytyczne, jeżeli chodzi o stosowanie glifosatu:

  1. Suszenie (desykacja) przed zbiorami należy rozpatrywać w świetle art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i nie jest ono dozwolone.
  2. Państwa członkowskie powinny zapewnić ograniczenie do minimum lub zakaz stosowania preparatów z glifosatem na obszarach wrażliwych, takich jak parki publiczne, ogrody, tereny sportowe i rekreacyjne, szkoły i place zabaw, w pobliżu placówek służby zdrowia.
  3. Państwa członkowskie proszone są o zwrócenie uwagi na:

–        Składniki obojętne

–        Ocena narażenia konsumentów na uprawy następcze

–        Zagrożenie dla małych ssaków roślinożernych

–        Narażenie kontaktowe poprzez znoszenie cieczy

–        Pośredni wpływ na różnorodność biologiczną poprzez interakcje troficzne (ponieważ nie ma wytycznych na poziomie UE będzie to zależeć od każdego państwa członkowskiego)

–        Zastosowania nieprofesjonalne

–        Dodatkowe monitorowanie substancji macierzystej i metabolitu w wodach powierzchniowych

–        Maksymalne dawki nie mogą przekraczać następujących wartości (chyba że ocena ryzyka wykaże, że wyższa dawka nie powoduje niedopuszczalnych skutków dla małych ssaków roślinożernych):

–        1,44kg/ha/rok do stosowania w rolnictwie

–        1,8 kg/ha/rok do stosowania w celu zwalczania gatunków inwazyjnych na obszarach rolniczych i nierolniczych

–        3,6 kg/ha/rok do stosowania na terenach nierolniczych

Stawka płatności do powierzchni buraka cukrowego - 2023r

Stawka płatności - burak cukrowy 2023

Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2023 r., płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść 1391,96 zł/ha buraków kontraktowanych.

Za kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków został wybrany kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 29 września 2023 r., i wynosi 4,6283 zł/euro.

W 2023 r. o płatność wnioskowało na łączną powierzchnie buraków cukrowych wynoszącą   

261 613,97 ha (w 2022 r. było to odpowiednio 220 001,24 ha)

 

Przypomnienie

Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku przypomina o składaniu zamówień na nasiona buraka cukrowego na sezon 2024 rok. Zamówienia można składać u inspektorów w Dziale Surowcowym Cukrowni Malbork lub na platformie internetowej e-Plantator do 10 listopada 2023 rok .

Kampania buraczana 2023/24 rozpoczęta!

Skup surowca w Cukrowni Malbork rozpoczął się 08.09.2023 r. Fabryka bez żadnych większych awarii osiągnęła szybko wysoki dobowy przerób surowca. Poniżej przedstawiamy dane surowcowe na dzień 17.09.2023 r. :

- na plan skupu: 970.000 ton skupiono do tej pory - 70.547,12 ton co stanowi zaledwie 7,26 % skupu;

- zanieczyszczenie w dniu wynosi - 8,46 %, zaś od początku kampanii - 9,09 %;

- polaryzacja skupowa w dniu wynosi - 15,87 % natomiast od początku kampanii - 15,52 %;

- do tej pory przerobiono surowiec w ilości 65.490 ton co stanowi przerób 8.840 ton na dobę;

Tegoroczny surowiec jest bardzo dobrej jakości zarówno pod względem zawartości cukru jak i zanieczyszczenia ze względu na sprzyjającą aurę.

Życzymy Wszystkim Plantatorom dużych plonów buraka cukrowego o wysokiej polaryzacji. Natomiast pracownikom cukrowni bezawaryjnej kampanii.

Czytaj więcej

© Copyrights 2018 ZPBC w Malborku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie: AQUACOM.